Свободни места за ученици PDF Печат Е-поща
Автор: Admin   
Понеделник, 16 Ноември 2020г. 00:00ч.

Професионална гимназия по транспорт гр. София, кв. "Дружба 1" приема за учебната 2020/2021 година ученици /девойки и младежи/ по специалностите:

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 КЛАС

 

8а клас:

Специалност: "Митническа и данъчна администрация", Професия: "Митнически и данъчен посредник". Свободни места: 2

8б клас:

Специалност: "Автомобилна мехатроника", Професия: "Техник по транспортна техника". Свободни места: 3

8в клас:

Специалност: "Автотранспортна техника", Професия: "Монтьор на транспортна техника". Свободни места: 0

 

9а клас:

Специалност: "Спедиция, транспортна и складова логистика", Професия: "Спедитор-логистик". Свободни места: 9

9б клас:

Специалност: "Автомобилна мехатроника", Професия: "Техник по транспортна техника". Свободни места: 1

9в клас:

Специалност: "Автотранспортна техника", Професия: "Монтьор на транспортна техника". Свободни места: 7

 


Прием 2022/2023 учебна година в Професионална гимназия по транспорт - София:

СПЕЦИАЛНОСТ:

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРОФЕСИЯ:

МИТНИЧЕСКИ И ДАНЪЧЕН ПОСРЕДНИК

- трета степен на професионална квалификация

- Основни изучавани предмети: Право, Бизнес комуникации, Счетоводство, Финанси,

Стокознание, Организация и технология на митническата и данъчната дейност,

Външнотърговски сделки, Международни плащания.

- След завършване на обучението учениците придобиват професионални знания и умения да изпълняват функциите,
свързани с контрол, управление и отчитане, които са присъщи отговорности на митническата
и данъчна администрация.

- С разширено изучаване на английски език и чужд език - испански/немски.

 


 

СПЕЦИАЛНОСТ:

СПЕДИЦИЯ, ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА
ПРОФЕСИЯ:
СПЕДИТОР-ЛОГИСТИК

- трета степен на професионална квалификация

- Основни изучавани предмети: Маркетинг, Транспортна и складова техника, Логистика, Обща теория

на счетоводната отчетност, Икономика и организация на предприятието, Транспортно и търговско право,

Финансовоикономически анализ и контрол, Спедиционна дейност.

- След завършване на обучението учениците придобиват професионални знания и умения да организират

спедиция и превоз на вътрешни и международни товари, попълват спедиторските и транспортни документи,

извършват митническо представителство и организират поставянето на стоки под митнически режим,

организират сключването на застраховки за стоките.

- С разширено изучаване на английски език и чужд език - испански/немски.
- Всеки ученик ще получава стипендия през целия период на обучение.

 


 

СПЕЦИАЛНОСТ:

АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА

ПРОФЕСИЯ:

ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

- трета степен на професионална квалификация

- Основни изучавани предмети: Двигатели с вътрешно горене, Автотранспортна техника,

Елементи и механизми на мехатронните

системи, Предприемачество, Учебна практика по специалността, Електронни системи в

автотранспортната техника, Експлоатация на автотранспортната техника, Електроника и

микроелектроника, Основи на мехатрониката.

- След завършване на обучението учениците придобиват професионални знания и умения да

управляват сервиз за ремонт и поддръжка на автомобилната техника, да извършват диагностика и

ремонт на специализирани диагностичноторегулировъчни стендове, да осъществяват годишни технически

прегледи, да извършват измерване и поддържане на електрообзавеждането на автомобила, да са

консултанти в магазин за резервни части.

- С разширено изучаване на английски език и втори чужд език - немски.

 


 

СПЕЦИАЛНОСТ:

АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

ПРОФЕСИЯ:

МОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

- втора степен на професионална квалификация

- Основни изучавани предмети: Двигатели с вътрешно горене, Автотранспортна техника,

Електронни системи в автотранспортната техника, Учебна практика по

специалността, Експлоатация на автотранспортната техника.

След завършване на обучението учениците придобиват професионални знания и умения да управляват

сервиз за ремонт и поддръжка на автомобилна техника, да извършват диагностика и ремонт на специализирани

диагностичнорегулировъчни стендове, да осъществяват годишни технически прегледи, да са консултанти в

магазин за резервни части.

- С изучаване на английски и немски език
- Всеки ученик ще получава стипендия през целия период на обучение.


?? За контакти и записвания ??

???? гр. София, кв. “Дружба 1”
???? ул. " Мюнхен " No 12
?? тел. 02/ 973 28 64 тел. 02/ 973 28 73

 

За връзка: 973-28-64; 973-26-57; 973-28-55

e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. https://www.pgts.sf-net.eu

Facebook: https://www.facebook.com/PGTSofia

 

До училището се пътува с:

автобуси № 88 и № 604

трамваи № 20 и 23 в посока гара Искър (ж.к. Дружба 1)

автобуси № 7, № 8 и № 10

метролиния 1 станция „Искърско шосе”

Последна промяна от Петък, 24 Юни 2022г. 19:50ч.