Нормативна Уредба PDF Печат Е-поща
Автор: Admin   
Понеделник, 16 Ноември 2020г. 00:00ч.

Документи:

Вътрешни правила за COVID-19 ПГТ 2021/2022г.

Национален план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2021-2022 година

Етичен кодекс

Правилник за вътрешния трудов ред (2022/2023г.)

Правилник за устройството и дейността (2021/2022г.)

План за квалификационната дейност през учебната 2021/2022г.

Организация на учебния ден - дневния режим

Училищни учебни планове 2021/2022г.

Носене на лични предпазни средства за лице

Годишна план-програма на БДП 2022 г.

 

Планове - МОН

Дневна форма на обучение:

Прием след 7 клас

Професия/Специалност - Техник по транспортна техника/Автотранспортна техника: Заповед, Разпределение на предметите и часовете

 

Професия/Специалност - Данъчен и митнически посредник/Митническа и данъчна администрация

Професия/Специалност - Техник по транспортна техника/Автотомобилна мехатроника

Професия/Специалност - Техник по транспортна техника/Автотранспортна техника

Професия/Специалност - Монтъор на транспортна техника/Автотранспортна техника

Вечерна форма на обучение:

Професия/Специалност - Техник по транспортна техника/Автотранспортна техника

Професия/Специалност - Монтъор на транспортна техника/Автотранспортна техника