Учители PDF Печат Е-поща
Автор: Admin   
Понеделник, 16 Ноември 2020г. 00:00ч.

РЪКОВОДСТВО

Директор: инж. Валя Симеонова

ЗДУПД: инж. Иванка Йонкова

ЗДУД: инж. Даринка Христова

ЗДУД: Божидар Янев

 

УЧИТЕЛИ

Име Предмет
Северина Ганчева Български език и литература
Юлиан Тодоров Български език и литература
Иглика Петрова Български език и литература
Боряна Цанкова Английски език
инж. Надя Гончарова Английски език
Теодор Велков Английски език
Иван Боянов Немски език
Магдалена Хубчева Испански език
Малинка Илиева Математика
Димитринка Атанасова Математика
Виктория Гаврилова Математика Физика
инж. Паунка Зарева Информационни технологии
инж. Валя Симеонова Информационни технологии, Специални предмети
Ралица Докова Информационни технологии
Мария Стоянова История и цивилизация
Диляна Иванова Философски цикъл
Ивелина Тодорова Философски цикъл
Божидар Янев География и икономика, История и цивилизация
Ванеса Миткова География и икономика, История и цивилизация
Йоана Драгомирова Биология и здравно образование, География и икономика
инж. Елена Маринова Химия и опазване на околната среда
Николета Атанасова Физическо възпитание и спорт
Татяна Божилова Физическо възпитание и спорт
инж. Нора Димитрова Ръководител направление ИКТ
Светлана Чолакова Икономически дисциплини, Английски език
Димитър Кръстев Икономически дисциплини
доц. д-р Боряна Трифонова Логистика и спедиция
инж. Евгения Шурлиева Икономически дисциплини
инж. Кирил Добрев Специални предмети
инж. Иванка Йонкова Специални предмети
инж. Даринка Христова Специални предмети
Гергана Ангелова Учебна практика
инж. Ивайло Борисов Учебна практика
инж. Валентин Йорданов Учебна практика
инж. Иван Симонов Учебна практика
Дилян Санчес Учебна практика
Георги Дамянов Учебна практика по управление наМПС
Стефан Йотов Учебна практика по управление наМПС

 

На основание чл. 37, § 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския

парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на

физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно

свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО

(Общ регламент относно защитата на данните) за длъжностно лице по

защита на данните е определен инж. Нора Димитрова

 

Последна промяна от Събота, 19 Ноември 2022г. 18:05ч.