Начало PDF Печат Е-поща
Автор: Admin   
Сряда, 04 Май 2022г. 00:00ч.

Професионална гимназия по транспорт – София спечели проект за 2022 година “Успешни за утрешния

ден: Подобряване на професионалните компетенции чрез нови технологии за диагностика

и ремонт на автотранспортна техника” 2022-1-BG01-KA122-VET-000078703

 


Времеви график и критерий за подбор на участниците от X клас през учебната 2021/2022 г.:

- критерий 1 – ниво на знания и приобщеност към учебния процес, лична дисциплина и

отговорност, притежаване на трудови навици и комуникативни умения

- критерий 2 – ниво на знания по базисна професионална подготовка чрез тест

- критерий 3 – ниво на знания и компетенции по немски език ниво А2. Ученици и родители ще

получат информация и за сроковете за избор на участници, а именно:

- Приемане на заявления от желаещите да участват / 20.06 - 30.06.2022/

- Приемане на доклади от класни ръководители на X – те класове /04.07 - 15.07.2022/

- Класиране по критерий 1 на подалите заявления /18.07.2022 /

- Класиране на участниците по критерий 2 – ниво на знания по базисна професионална

подготовка от проведен изпит чрез тест /17.10.2022/

- Резултатите от изпита по професионална подготовка /18.10.2022/

- Подготовка по немски език ниво А2 / 19.10.2022 - 28.02.2023 /

- Окончателен подбор на /02.03.2023/

- Информиране на ползвателите /06.03.2023/

- Културна подготовка от 10 учебни часа /05.06 – 11.06.2023/

- Провеждане на педагогическа подготовка за работа в екип 10 часа /19.06 – 25.06.2023/

- Подготвяне и сключване на индивидуални договори между ползвателите, един от родителите им

и изпращащата институция /до 30.06.2023/

- Осигуряване на транспорт- екипът за работа по проекта ще трябва да събере и класира оферти

от минимум 3 транспортни фирми.

Водещ критерий при класиране на получените оферти ще бъде най-ниска предложена цена

- Застраховане на ползвателите - екипът за работа по проекта ще трябва да събере и класира

оферти от минимум 3 застрахователни компании. Водещ критерий при класиране на получените

оферти ще бъде най-ниска предложена цена

- Практика в град Лайпциг - 23.07.2023 - 05.08.2023 г. Разпространение и популяризиране на добри

практики след приключване на мобилността:

- Изготвяне на отчети от ползвателите на ПГТ – София - до 20.09.2023

- Изготвяне на снимкова експозиция, информационно табло, презентация - до 15.09.2023

- Публикации в националната преса и на сайта на училището и общината - до 15.10.2023

- Изготвяне и разпространение на рекламни материали с лого на ЦРЧР, на програма Erasmus+

и ПГТ - до 15.10.2023

- Провеждане на пресконференция - до 30.10.2023 г.

Спечелен проект за 2021 година:

Одобрен проект за оборудване на учебни работилници по диагностика, ходова част и

двигатели с въвеждане в експлоатация на 15 броя работни места по Национална

програма „Професионално образование и обучение“, Модул А „Модернизиране на

материално-техническата база“ на стойност 98 000 лв.

 

Прием - график за записване

 

Първи етап: Подаване на документи за участие в приема на ученици по

Наредба № 10 от 01.09.2016 година.

 

Срок: 05.07. 2022 - 07.07.2022 година.

 

Втори етап: Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

Срок: до 20.07.2022 година.

 

Трети етап: Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

Срок: 01.08.2022 г. - 02.08.2022 година.

 

Записването е от 08:00 часа до 18:00 часа.Списък с учебници за 8-ми клас за 2022/2023 учебна година


 

 

Предмет

Издателство

Български език и литература

Булвест

Английски език

Focus – Longman Pearson

Математика

Анубис

Биология

Булвест 2000

Предприемачество

Анубис

Философия

Анубис

История и цивилизации

Булвест 2000

География

Анубис

Химия и ООС

Анубис

 

 

 

Списък с учебници за 9-ти клас за 2022/2023 учебна годинаПредмет

Издателство

Български език и литература

Булвест

Английски език

Focus – Longman Pearson

Математика

Анубис

Биология

Булвест 2000

Философия

Анубис

История и цивилизации

Булвест 2000

Информационни технологии

Анубис

География

Анубис

Химия и ООС

Булвест 2000

Физика

Булвест 2000

Материалознание

Просвета

Техническа механика

Просвета

Здравословни и безопасни условия на труд

БГ учебник, авт. Зорница Стоянова

 

 

Списък с учебници за 10-ти клас - общообразователни за 2022/2023 учебна година


 

Предмети

Издателство

(БЕЛ/Литература) - Христоматия

БГ учебник

Физика

Булвест 2000/Klett

Георграфия

Анубис

История + учебна тетрадка

Булвест 2000/Klett

Математика

Анубис

Английски език + учебна тетрадка

Пиърсън, Focus B1.1

Философия

Анубис

Химия и ООС

Педагог 6

Информационни технологии

Булвест 2000/Klett

Биология

Просвета 1945

РПП: Счетоводство – Основи на счетоводството

Мартилен, авт. Л. Петров

РПП: Счетоводство – Счетоводство на предприятието

Мартилен, авт. С. Петрова

 

Прием 2022/2023 в Професионална гимназия по транспорт - София:

СПЕЦИАЛНОСТ:

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРОФЕСИЯ:

МИТНИЧЕСКИ И ДАНЪЧЕН ПОСРЕДНИК

- трета степен на професионална квалификация

- Основни изучавани предмети: Право, Бизнес комуникации, Счетоводство, Финанси,

Стокознание, Организация и технология на митническата и данъчната дейност,

Външнотърговски сделки, Международни плащания.

- След завършване на обучението учениците придобиват професионални знания и умения да изпълняват функциите,
свързани с контрол, управление и отчитане, които са присъщи отговорности на митническата
и данъчна администрация.

- С разширено изучаване на английски език и чужд език - испански/немски.

 


 

СПЕЦИАЛНОСТ:

СПЕДИЦИЯ, ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА
ПРОФЕСИЯ:
СПЕДИТОР-ЛОГИСТИК

- трета степен на професионална квалификация

- Основни изучавани предмети: Маркетинг, Транспортна и складова техника, Логистика, Обща теория

на счетоводната отчетност, Икономика и организация на предприятието, Транспортно и търговско право,

Финансовоикономически анализ и контрол, Спедиционна дейност.

- След завършване на обучението учениците придобиват професионални знания и умения да организират

спедиция и превоз на вътрешни и международни товари, попълват спедиторските и транспортни документи,

извършват митническо представителство и организират поставянето на стоки под митнически режим,

организират сключването на застраховки за стоките.

- С разширено изучаване на английски език и чужд език - испански/немски.
- Всеки ученик ще получава стипендия през целия период на обучение.

 


 

СПЕЦИАЛНОСТ:

АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА

ПРОФЕСИЯ:

ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

- трета степен на професионална квалификация

- Основни изучавани предмети: Двигатели с вътрешно горене, Автотранспортна техника,

Елементи и механизми на мехатронните

системи, Предприемачество, Учебна практика по специалността, Електронни системи в

автотранспортната техника, Експлоатация на автотранспортната техника, Електроника и

микроелектроника, Основи на мехатрониката.

- След завършване на обучението учениците придобиват професионални знания и умения да

управляват сервиз за ремонт и поддръжка на автомобилната техника, да извършват диагностика и

ремонт на специализирани диагностичноторегулировъчни стендове, да осъществяват годишни технически

прегледи, да извършват измерване и поддържане на електрообзавеждането на автомобила, да са

консултанти в магазин за резервни части.

- С разширено изучаване на английски език и втори чужд език - немски.

 


 

СПЕЦИАЛНОСТ:

АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

ПРОФЕСИЯ:

МОНЬОР НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

- втора степен на професионална квалификация

- Основни изучавани предмети: Двигатели с вътрешно горене, Автотранспортна техника,

Електронни системи в автотранспортната техника, Учебна практика по

специалността, Експлоатация на автотранспортната техника.

След завършване на обучението учениците придобиват професионални знания и умения да управляват

сервиз за ремонт и поддръжка на автомобилна техника, да извършват диагностика и ремонт на специализирани

диагностичнорегулировъчни стендове, да осъществяват годишни технически прегледи, да са консултанти в

магазин за резервни части.

- С изучаване на английски и немски език
- Всеки ученик ще получава стипендия през целия период на обучение.


?? За контакти и записвания ??

???? гр. София, кв. “Дружба 1”
???? ул. " Мюнхен " No 12
?? тел. 02/ 973 28 64 тел. 02/ 973 28 73
???? е-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
?? Също така можете да ни пишете и на страницата тук за повече информация

 

 

Уважаеми родители и ученици,

Дистанционното обучение в ПГ по транспорт ще се провежда във виртуална класна стая през платформата Google Classroom.

Обръщение към бъдещите осмокласници:

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

След успешното стартиране на обучението в електронна среда в голяма част от училищата в страната МОН препоръчва да се подобри организацията, като се мотивират учителите да продължат да работят със същата енергия и желание, а учениците да се чувстват приобщени към обучението от разстояние с подкрепата на своите родители. От съществено значение е добрата координация между учителите, преподаващи на един и същ клас, включително и работата на класния ръководител, който не провежда час на класа, но координира електронното обучение, и тази дейност да се отчита като един час седмично. В тези условия водещ принцип следва да бъде поставянето на мястото на ученика, за да се прецени неговото натоварване, което включва освен комуникацията с учителите, четене на материали и самоподготовка. Целесъобразно е времето за обучение на учениците от начален и прогимназиален етап да е до 6 учебни часа, а за учениците от гимназиален етап - до 7 учебни часа. За момента, в процеса на електронното обучение, учителите не поставят оценки, но проследяват резултатите и напредъка на учениците, като отбелязват и поощряват тяхната ангажираност. Препоръчително е на учениците да не се поставят задачи, които изискват отпечатване на материали.

С оглед повишаване на ефективността на преподаването, от средата на следващата седмица учителите могат да преминат към преподаване на нови знания.
Една от задачите ни през следващите дни е да насърчим в по-голяма степен проектно-базираното обучение. Синхронното обучение като възможност за преподаване на нови знания се сблъсква с редица ограничения (достатъчно устройства, надежден интернет) и изисква многочасово стоене пред компютъра. В този момент е важно да се погрижите и за хигиената на преподаване в електронна среда – с разписание, продължителност на часовете, междучасие, по-дълго от стандартното. Тъй като на практика организацията на дистанционното обучение е целодневна, имате възможност да изпълните тази препоръка. В този момент е особено важно да споделяте помежду си ресурси, опит, добри практики.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

•           Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

•           Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

•           Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

•           Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

•           Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им;

•           Насърчавайте детето да бъде активно;

•           Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние;

•           Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ;

•           Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници;

•           Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

НЕКА БЪДЕМ ДОБРОНАМЕРЕНИ, СПЛОТЕНИ И ДА СИ СЪТРУДНИЧИМ В ИМЕТО НА НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО!

 

 

!!ВАЖНО!!

Във връзка с обявената извънредна ситуация или при необходимост от дистанционно обучение

всеки класен ръководител ще има задължението да организира всички ученици за обучение в група по класове.

Следете сайта и facebook страницата на гимназията за следващи съобщения.

 

________________________________________________________________________________________________________________________


"Това което прави живота интересен е възможността да осъществиш мечтата си"

ПГТ е създадена през 1949 г. и е с над 50 годишна история. За това време завършиха и се реализираха над 10 хил. младежи и девойки. Подготвените в училището квалифицирани кадри са търсени и предпочитани от транспoртни предприятия, фирми и автосервизи.Училището е носител на орден "Кирил и Методий" II-ра степен, почетния знак на гр. София и на грамота I-ва степен връчена през 2009г. от управителният съвет на НТС по транспорт.

Коледа в ПГТ:

ПГТ 70 години:

Последна промяна от Понеделник, 28 Ноември 2022г. 00:07ч.